×

Gribskov Vågetjeneste

Ingen skal dø alene…

Røde Kors Principper

Medmenneskelighed:
Vi hjælper mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.

Upartiskhed:
Vi hjælper alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning.

Neutralitet:
Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

Uafhængighed:
Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det.

Frivillighed:
I Danmark arbejder 17.000 mennesker for at hjælpe andre – uden at få løn.

Enhed:
Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.

Almengyldighed:
Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.